Šikana!!!

Šikana – slovo známé po všech směrech, někteří z nás ale měli už bohužel tu zkušenost, že ji zakusili na vlastní kůži a určitě to pro ně nebylo nic příjemného. Nyní si zkusíme říct, kde se vlastně bere a odkud pramení. Ono je to vlastně těžké určit a proto bude lépe, když si to trochu rozdělíme. V první řadě známe šikanu ve škole. To je klasické místo, kde k tomu dochází nejčastěji. Obvykle se vytvoří parta kluků, kteří jsou silnější a vyberou si někoho slabšího, bud‘ ze stejné třídy nebo z nižší, ale už se stalo, že to byli mladší kluci a šikanovali staršího.

Ovšem už se také stává, a ne málo, že děvčata se uchylují k šikanování. Může to mít několik důvodů, chtějí si dokázat, že na to mají, pro ně je to legrace, mohou to být také děti bohatých rodičů a tím pádem si myslí, že si můžou dovolit, co se jim zlíbí, ale tak to v žádném případě není. Někteří do toho tzv. spadnou tím, že se chytnou špatné party. Pak tu máme šikanu v zaměstnání. Ta může být od nadřízeného, od kolegů, prostě od kohokoli. Od zaměstnavatele to může být ve dvou formách, mužská a ženská šikana a ty jsou obvykle odlišné.

Mužská šikana spočívá v tom, že zaměstnavatel dává nesmyslné úkoly, které navíc není možné splnit a od toho se to začne všechno odvíjet. Pokud je podřízený žena a muž je její šéf, mohlo by tam docházet k sexuálnímu obtěžování, známé je to především ve Spojených státech Amerických. Začne to letmými dotyky, pokračuje intimnějšími věcmi a častokrát to doje až na hranici únosnosti. Ovšem už se stalo, že byla žena šéf a sexuálně obtěžovala svého pracovníka. Ve všech těchto případech by se člověk neměl bát svěřit – dítě rodičům nebo sourozencům, dospělý muž nebo žena rodině, přátelům, známým, partnerům, v krajním případě je to nutné ohlásit i na policii, bud‘ městskou, nebo v tom horším případě, státní.

Sdílet článek